Anayasa Mahkemesi’nin Kamulaştırma Kararlarına İlişkin Kararı Resmi Gazete’de

Anayasa Mahkemesi’nin, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a eklenen süreksiz 1. hususun birinci cümlesi ve üçüncü cümlesinin bir kısmının iptaline ait kararın münasebeti Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’nin; Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 134 milletvekilinin açtığı iptal davası sonucu, Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun’a eklenen süreksiz 1. unsurun birinci cümlesi ve üçüncü cümlesinde yer alan “davanın açılmamış sayılmasına karar verilir” ibaresi Anayasa’ya karşıt olduğu gerekçesiyle iptaline ait 28 Aralık 2023’te verdiği karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bir kısmı iptal edilen süreksiz 1. husus şöyle:
“Bu Kanun kararları uyarınca, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten evvel alınmış olan kamulaştırma kararları üzerine, mahkeme kararıyla yönetim ismine tescil edilen taşınmazların kamulaştırılmasına ait süreçlerin iptali istemiyle idari yargı mercilerine açılmış olan davalarda iptal kararı verilmesi sebebiyle yönetim aleyhine açılacak davalarda; taşınmazın yönetim ismine tesciline karar verilmesi üzerine idarece ödenmiş olan kamulaştırma bedelinin davacı tarafından mahkeme veznesine depo edilmesi koşuldur. Mahkeme veznesine depo edilecek kamulaştırma bedeli, taşınmazın yönetim ismine tescil edildiği tarih başlangıç kabul edilmek üzere, davanın açıldığı tarihe kadar yasal faizi işletilerek depo edilir. Bu bedel depo edilmeden açılan davalarda, mahkemece verilecek iki haftalık kesin mühlet içinde bedelin mahkeme veznesine depo edilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve yargılama sarfiyatı ile vekâlet fiyatı taraflar üzerinde bırakılır.”