”İsa Mesih Kilisesi Vakfı” Kuruldu

Hatay’da ”İsa Mesih Kilisesi Vakfı” kuruldu.

Resim Gazete’de yayımlanan vakfın kuruluş ilanında, Vakfın ”ikematgahının” Hatay olduğu belirtildi. İlanda, vakfın maksadı ise şöyle anlatıldı:

”Türkiye Cumhuriyeti’nin tarafı olduğu Memleketler arası Mukaveleler ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, kanunları ve tüm mevzuat kararlarına uygun olmak kaydıyla, Hıristiyan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Türkiye Cumuhriyeti hudutları içerisinde yordamına uygun olarak ikamet eden yabancı asıllı Hıristiyanlar’ın temel kurallara uygun olan dini, toplumsal, kültürel muhtaçlıklarını karşılamak; toplumda gerekli sevgiyi geliştirmek ve dayanışmayı sağlamak maksadıyla demokratik, birleştirici bir istikamette katkıda bulunmaktır.”