Tmmob Ziraat Mühendisleri Odası Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna nazaran; Şube ve Vilayet Temsilciliği idarelerine seçilenler istifa etmeden Oda İdare, Kontrol, Onur Heyetlerine aday olamayacak.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen değişiklikler şöyle:

“Delege sayısı beşe kadar vilayetlerde bir, beşin üstündeki vilayetlerde delege sayısının yüzde yirmisi kadar Oda Genel Konseyi yedek delegesi seçilir. TMMOB Genel Heyeti için mevcut delege sayısının yüzde yirmisi kadar yedek delege seçilir.

Şube ve Vilayet Temsilciliği idarelerine seçilenler istifa etmeden Oda İdare, Kontrol, Onur Heyetlerine aday olamazlar.

Delege sayısı iki ve altında olan vilayet temsilciliklerindeki seçimler Genel Merkez ya da görevlendireceği Şube gözlemcisi nezaretinde yapılır.”