Resmi Gazete’de Birinci Dereceden Doğal Sit Alanı Tescili….

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Eskişehir Kültür Varlıklarını Muhafaza Bölge Şurası, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü’nün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı kararına nazaran; Eskişehir Kültür Varlıklarını Muhafaza Bölge Heyeti, İnönü ilçesindeki Oklubalı Höyükü’ün Birinci Derece Arkeolojik sit alanı olarak tescillenmesine kararlaştırdı.