Taşçıer, Lezita Grevi Sonrası Hindistan’dan Getirilen İşçiler Hakkında Araştırma Önergesi Verdi: “İktidar Modern Köle Ticaretine Göz Yumuyor”

CHP Genel Lider Yardımcısı Gamze Taşcıer, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında başlayan grev sonrası, patronun Hindistan’dan emekçi getirerek fabrikada çalıştırmaya başlaması üzerine Meclis’e araştırma önergesi verdi. Taşcıer, ”Yabancı ülkelerden ucuz işgücü ithali bir dal halini aldı. Kendi vatandaşlarımızın fiyat ve hak taleplerini baskılamak için, yasal çalışma müddetlerinin üzerinde ve taban fiyatın altında maaşlarla çalıştırılan göçmen emekçiler getirtiliyor. İktidar çağdaş köle ticaretine göz yumuyor” dedi.

Gamze Taşcıer, İzmir’de bulunan Abalıoğlu Lezita fabrikasında başlayan grev sonrası, patronun Hindistan’dan emekçi getirerek fabrikada çalıştırmaya başlaması üzerine Meclis’e araştırma önergesi verdi. ”Hindistan’dan çağdaş köle ticareti denebilecek biçimde emekçi getiriliyor” diyen Taşcıer, yaptığı yazılı açıklamada, şu görüşlere yer verdi:

”Kendi vatandaşımız emekçilerin hak ve fiyat taleplerini baskılamak için son vakitlerde yurtdışından ucuz işgücü ithali bir dal halini aldı. Hindistan’dan çağdaş köle ticareti denebilecek formda emekçi getiriliyor. Ülkemizde yasal çalışma mühleti 45 saat olmasına rağmen, aracı şirketler getirecekleri yabancı emekçilerin 60 saat çalıştırılabileceğini, hatta ek fiyat verilirse daha da çok çalıştırılabileceklerini belirtiyor. Üstelik getirilen göçmen çalışanlar kayıtlı olsalar dahi kendilerine ödenen taban fiyatın bir kısmının elden geri alındığı da söz ediliyor. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı buna karşı susmak dışında ne yapıyor? Bugün İzmir’de olanları görüyoruz. Patron grev kırmak için Hindistan’dan göçmen emekçi getiriyor. Bakanlık bir kontrol yaptı mı, yaptıysa sonucu ne oldu, bunları kamuoyu ile paylaşmalarını bekliyoruz.”

”İKTİDAR GÖÇMEN ÇALIŞANLA GREV KIRICILIĞINA GÖZ YUMUYOR”

CHP olarak grev kararı alan Abalıoğlu Lezita Besin çalışanlarının yanında olduklarını belirten Taşcıer, şöyle devam etti:

”Sendikalaşma ve toplu kontrat yapma hakkı yasal ve anayasal bir hak olduğu üzere milletlerarası mukavelelerle de garanti altındadır. Patronun bu hakları ve sendikanın mahkeme kararıyla tescil edilmiş yetkisini tanımayarak görüşmeden dahi kaçması ve sendikalı çalışanları işten çıkarması kabul edilemez. Bu iktidar çalışanın, işçinin hakkı denince üç maymunu oynuyor, sendikal örgütlenmelerin önündeki en büyük manilerden biri olan yetki itirazlarına ve yetkiyi tanımayan uygulamalara da sessiz kalıyor. Artık de grev kırıcılığı yapan, üstelik de bunu binlerce kilometre uzaktan göçmen personel getirerek yapanları da görmezden geliyorlar. Göçmen emekçilerin patronlar tarafından ucuz işgücü olarak görülmesine, vatandaşlarımızın daha düşük fiyatları kabul etmeye ve teminatsız çalıştırılmaya mahkûm edilmesine karşı hak uğraşı veren işçilerin yanında, buna göz yumanların ise karşısındayız.”