​Yükseköğretım Kurulu, Lisansüstü Eğitimin Kalitesini Artırmak İçin “Yayın” Ve “Akreditasyon” Kriteri Getirdi

Yükseköğretim Heyeti (YÖK), lisansüstü eğitimin kalitesini artırmak için “yayın” ve “akreditasyon” kriteri getirdi. Doktora ve yüksek lisans programlarının açılma kaideleri değişirken, yabancı asıllı danışmanlar ”birinci danışman” olabilecek.

YÖK’ün yazılı açıklamasına nazaran, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği çerçevesinde açılacak her bir program için farklı ayrı olmak üzere muhakkak yeterliliklerin sağlanması gerekecek. Öğretim üyelerinin, programın açılacağı üniversite takımında vazife yapmakta olup doktorası yahut doçentliğinin programın açılacağı alanda; kelam konusu program disiplinler ortası ise doktora yahut doçentliğinin Yükseköğretim Yürütme Şurasının belirlediği direkt bağlantılı alanlarda olması gerekecek.

Doktora programı, en az ikisi profesör, birisinin profesör olması halinde ise en az ikisi doçent olmak üzere, üniversite takımında minimum 6 öğretim üyesi ile açılabilecek. Lisans programındaki ana bilim/ana sanat kısmı ile tıpkı isimde doktora programı açılması halinde bu öğretim üyelerinin 4’ü direkt programın açılacağı alandan olmak kaidesiyle 2’si Yükseköğretim Yürütme Şurasının belirlediği ilgili alanlardan olabilecek.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MİNİMUM 3 ÖĞRETİM ÜYESİ İLE AÇILABİLECEK

Yüksek lisans programı en az ikisi profesör yahut doçent unvanına sahip olmak üzere üniversite takımında minimum 3 öğretim üyesi ile açılabilecek. Yüksek lisans programı açılabilmesi için öğretim üyelerinin en az 2 yarıyıl lisans programında ders vermiş olması, doktora programı açılabilmesi için ise kelam konusu öğretim üyelerinin en az 4 yarıyıl lisans ya da 2 yarıyıl tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması mecburî olacak. Lisansüstü eğitim-öğretim programı açacak üniversitenin ilgili program için gerekli kütüphane ve laboratuvar üzere eğitim-öğretim ve araştırma altyapı imkanlarına sahip olması gerekecek. Yüksek lisans ve doktora programlarında farklı bilim, sanat kollarından öğretim üyelerinin gerekliliği konusunda Yükseköğretim Yürütme Şurası yetkili olacak.

ESER SAYISI ORTALAMASI EN AZ BİR OLACAK

Başvuru yapılan yüksek lisans programında misyon alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın/eser sayısı ortalamasının, müracaat edilen yıldan evvelki takvim yılı dikkate alınarak en az bir olması gerekecek. Doktora programına üniversitenin müracaat yapabilmesi için en az bir program akreditasyonunun olması gerekecek. Müracaat yapılan doktora programında vazife alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın, eser sayısı ortalaması, müracaat edilen yıldan evvelki takvim yılı dikkate alınarak en az bir olacak.

Yüksek lisans ve doktora programlarında misyon alacak öğretim üyelerinin yayınları yahut yapıtları konusunda dikkate alınacak kriterler de belirlendi. Buna nazaran, lisansüstü programlarda vazife alacak öğretim üyelerinin de bu yayın koşulunu sağlaması gerekecek. Minimum öğretim üyesi yeterliliklerinin her yıl mayıs ayında, öğretim üyelerinin yayın yeterliliklerinin ise 3 yıl sonunda gözden geçirilerek koşulları sağlayamayan programlara yeni öğrenci alınmayacak.

YABANCI ASILLI DANIŞMANLAR DA BİRİNCİ DANIŞMAN OLABİLECEK

Yükseköğretim Şurasının yeni kararı doğrultusunda, açılan lisansüstü programlarda bu niteliklere sahip öğretim üyeleri, ilgili programın bağlı bulunduğu enstitü idare konseyi kararıyla danışman olarak atanacak. Birinci danışmanlar, üniversite takımındaki öğretim üyeleri ortasından 2547 sayılı Kanun Ek Husus 46 ile görevlendirilenler dahil olmak üzere atanacak.

Düzenleme doğrultusunda yükseköğretim kurumları dışında çalışan doktora derecesine sahip Türk yahut yabancı asıllı nitelikli araştırmacıların da Ek-46. Unsur kapsamında birinci danışman olabilmesine imkan sağlanacak. İkinci danışmanlar ise üniversite takımı dışındaki öğretim üyeleri ile doktora derecesine sahip kişiler/araştırmacılar ortasından da atanabilecek. Emekliye ayrılma yahut öbür bir yükseköğretim kurumuna geçme üzere sebeplerle ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları devam edecek. Tezin iç kapağında tez danışmanı ve başka tez heyet üyelerinin isimleri yer alacak.

Bu prensiplerden evvelki yeterlilikleri sağlayan lakin yeni getirilen taban yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların 3 yıl içinde aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekecek. Kaideleri sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulacak.