TÜİK, 2023 Yılı İşsizlik Rakamlarını Açıkladı!

Türkiye’de işsizlik oranı, 2023’te bir evvelki yıla nazaran 1 puan azalışla yüzde 9,4’e gerileyerek, son 10 yılın en düşük düzeyini gördü. Genç nüfusta işsizlik ise, evvelki yıla nazaran 2 puan azaldı ve yüzde 17,4 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı işsizlik datalarını açıkladı. Buna nazaran, hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki bireylerde işsiz sayısı 2023 yılında bir evvelki yıla nazaran 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise, 1 puan azalarak yüzde 9,4 düzeyinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken bayanlarda yüzde 12,6 olarak varsayım edildi.

İSTİHDAM ORANI ARTTI

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılında bir evvelki yıla nazaran 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bin kişi, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken bayanlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2023 yılında bir evvelki yıla nazaran 562 bin kişi artarak 34 milyon 896 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, bayanlarda ise yüzde 35,8 oldu.

15-24 yaş kümesini kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2023 yılında bir evvelki yıla nazaran 2,0 puan azalarak yüzde 17,4 oldu. Bu yaş kümesinde işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,3, bayanlarda ise yüzde 23,2 olarak varsayım edildi.

HİZMET BÖLÜMÜNDEKİ HİSSE AZALDI

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8’i tarım, yüzde 21,2’si sanayi, yüzde 6,3’ü inşaat, yüzde 57,6’sı ise hizmet bölümünde yer aldı. Bir evvelki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet kesiminin istihdam edilenler içindeki hissesi 1,1 puan, inşaat kesiminin hissesi 0,3 puan artarken, tarım bölümünün hissesi 1,0 puan, sanayi dalının hissesi 0,5 puan azaldı.